کتاب کامپیوتر و برنامه نویسی

کتاب کامپیوتر و برنامه نویسی

70تمرین فتوشاپ برای حرفه ای شدن
70تمرین فتوشاپ برای حرفه ای شدن
70تمرین فتوشاپ برای حرفه ای شدن

ریال۱۲۵,۰۰۰ ریال۸۷,۵۰۰

 • 70تمرین فتوشاپ برای حرفه ای شدن
 • آموزش گام به گام ویژوال بیسیک
 • برنامه نویسی اندروید
  برنامه نویسی اندروید
  برنامه نویسی اندروید

  ریال۲۹۰,۰۰۰ ریال۲۰۳,۰۰۰

 • برنامه نویسی اندروید
 • تشریح کامل مسائل معماری کامپیوتر
  تشریح کامل مسائل معماری کامپیوتر
  تشریح کامل مسائل معماری کامپیوتر

  ریال۱۰۰,۰۰۰ ریال۷۰,۰۰۰

 • تشریح کامل مسائل معماری کامپیوتر
 • معماری کامپیوتر
  معماری کامپیوتر
  معماری کامپیوتر

  ریال۲۰۰,۰۰۰ ریال۱۴۰,۰۰۰

 • معماری کامپیوتر
 • معماری کامپیوتر
  معماری کامپیوتر
  معماری کامپیوتر

  ریال۲۳۰,۰۰۰ ریال۱۶۱,۰۰۰

 • معماری کامپیوتر
 • برو بالا