کتاب فیزیک و مکانیک

کتاب فیزیک و مکانیک

 • تشریح کامل مسائل مبانی نظری الکترومغناطیس ریتس و میلفورد
 • تشریح کامل مکانیک تحلیلی (فولز و کیسیدی)
 • حرارت و ترمودینامیک
  حرارت و ترمودینامیک
  حرارت و ترمودینامیک

  ریال۱۳۵,۰۰۰ ریال۹۴,۵۰۰

 • حرارت و ترمودینامیک
 • راهنمای مسائل مکانیک سیالات(فصل های 1 تا 6)
 • رهنمای مسائل مکانیک سیالات(فصل های 7 تا 12)
 • روش های ریاضی در فیزیک(جلد اول)
  روش های ریاضی در فیزیک(جلد اول)
  روش های ریاضی در فیزیک(جلد اول)

  ریال۲۲۴,۰۰۰ ریال۱۵۶,۸۰۰

 • روش های ریاضی در فیزیک(جلد اول)
 • فیزیک و تکنولوژی قطعات نیم رسانا
  فیزیک و تکنولوژی قطعات نیم رسانا
  فیزیک و تکنولوژی قطعات نیم رسانا

  ریال۲۰۰,۰۰۰ ریال۱۴۰,۰۰۰

 • فیزیک و تکنولوژی قطعات نیم رسانا
 • مبانی فیزیک (مغناطیس – الکتریسیته)(جلد سوم)
 • مقدمه ای بر مکانیک سیالات
  مقدمه ای بر مکانیک سیالات
  مقدمه ای بر مکانیک سیالات

  ریال۲۹۰,۰۰۰ ریال۲۰۳,۰۰۰

 • مقدمه ای بر مکانیک سیالات
 • برو بالا