کتاب تخصصی دانشگاهی

کتاب تخصصی دانشگاهی

70تمرین فتوشاپ برای حرفه ای شدن
70تمرین فتوشاپ برای حرفه ای شدن
70تمرین فتوشاپ برای حرفه ای شدن

ریال۱۲۵,۰۰۰ ریال۸۷,۵۰۰

 • 70تمرین فتوشاپ برای حرفه ای شدن
 • آسیب شناسی روانی جلد 1
  آسیب شناسی روانی جلد 1
  آسیب شناسی روانی جلد 1

  ریال۱۸۰,۰۰۰ ریال۱۲۶,۰۰۰

 • آسیب شناسی روانی جلد 1
 • آشنایی با معماری جهان
  آشنایی با معماری جهان
  آشنایی با معماری جهان

  ریال۱۵۰,۰۰۰ ریال۱۰۵,۰۰۰

 • آشنایی با معماری جهان
 • آموزش قرائت قران کریم
  آموزش قرائت قران کریم
  آموزش قرائت قران کریم

  ریال۳۵,۰۰۰ ریال۲۴,۵۰۰

 • آموزش قرائت قران کریم
 • آموزش گام به گام ویژوال بیسیک
 • آیین دادرسی کیفری (جلد اول)
  آیین دادرسی کیفری (جلد اول)
  آیین دادرسی کیفری (جلد اول)

  ریال۲۲۰,۰۰۰ ریال۱۵۴,۰۰۰

 • آیین دادرسی کیفری (جلد اول)
 • آیین دادرسی مدنی دوره بنیادین (جلد اول)
 • آیین دادرسی مدنی دوره بنیادین (جلد دوم)
 • احیای بافت شهری تاریخی
  احیای بافت شهری تاریخی
  احیای بافت شهری تاریخی

  ریال۱۴۰,۰۰۰ ریال۹۸,۰۰۰

 • احیای بافت شهری تاریخی
 • اشایی با علوم و معارف دفاع مقدس
  اشایی با علوم و معارف دفاع مقدس
  اشایی با علوم و معارف دفاع مقدس

  ریال۷۰,۰۰۰ ریال۴۹,۰۰۰

 • اشایی با علوم و معارف دفاع مقدس
 • اصول برنامه ریزی و مدیریت موجودی ها
  اصول برنامه ریزی و مدیریت موجودی ها
  اصول برنامه ریزی و مدیریت موجودی ها

  ریال۱۹۵,۰۰۰ ریال۱۳۶,۵۰۰

 • اصول برنامه ریزی و مدیریت موجودی ها
 • اصول پرستاری تیلور بخش دوم
  اصول پرستاری تیلور بخش دوم
  اصول پرستاری تیلور بخش دوم

  ریال۳۶۰,۰۰۰ ریال۲۵۲,۰۰۰

 • اصول پرستاری تیلور بخش دوم
 • اصول پرستاری تیلور بخش اول
  اصول پرستاری تیلور بخش اول
  اصول پرستاری تیلور بخش اول

  ریال۳۶۰,۰۰۰ ریال۲۵۲,۰۰۰

 • اصول پرستاری تیلور بخش اول
 • اصول پرستاری تیلور(مهارت های بالینی پرستاری)
 • اصول حسابداری 1
  اصول حسابداری 1
  اصول حسابداری 1

  ریال۱۱۰,۰۰۰ ریال۷۷,۰۰۰

 • اصول حسابداری 1
 • اصول حسابداری 1
  اصول حسابداری 1
  اصول حسابداری 1

  ریال۱۴۸,۰۰۰ ریال۱۰۳,۶۰۰

 • اصول حسابداری 1
 • اصول حسابداری 1 چاپ 11
  اصول حسابداری 1 چاپ 11
  اصول حسابداری 1 چاپ 11

  ریال۱۳۰,۰۰۰ ریال۹۱,۰۰۰

 • اصول حسابداری 1 چاپ 11
 • اصول حسابداری 2
  اصول حسابداری 2
  اصول حسابداری 2

  ریال۱۱۰,۰۰۰ ریال۷۷,۰۰۰

 • اصول حسابداری 2
 • اصول حسابداری 3
  اصول حسابداری 3
  اصول حسابداری 3

  ریال۹۰,۰۰۰ ریال۶۳,۰۰۰

 • اصول حسابداری 3
 • اصول حسابرسی جلد دوم
  اصول حسابرسی جلد دوم
  اصول حسابرسی جلد دوم

  ریال۱۵۰,۰۰۰ ریال۱۰۵,۰۰۰

 • اصول حسابرسی جلد دوم
 • اصول سرپرستی
  اصول سرپرستی
  اصول سرپرستی

  ریال۹۰,۰۰۰ ریال۶۳,۰۰۰

 • اصول سرپرستی
 • اصول و مبانی کارآفرینی
  اصول و مبانی کارآفرینی
  اصول و مبانی کارآفرینی

  ریال۸۹,۰۰۰ ریال۶۲,۳۰۰

 • اصول و مبانی کارآفرینی
 • اقتصاد کلان
  اقتصاد کلان
  اقتصاد کلان

  ریال۲۵۰,۰۰۰ ریال۱۷۵,۰۰۰

 • اقتصاد کلان
 • اقتصاد مهندسی
  اقتصاد مهندسی
  اقتصاد مهندسی

  ریال۵۰,۰۰۰

 • اقتصاد مهندسی
 • اقتصاد مهندسی چاپ جدید
  اقتصاد مهندسی چاپ جدید
  اقتصاد مهندسی چاپ جدید

  ریال۲۵۰,۰۰۰ ریال۱۷۵,۰۰۰

 • اقتصاد مهندسی چاپ جدید
 • ایمنی و بهداشت کار عمومی
  ایمنی و بهداشت کار عمومی
  ایمنی و بهداشت کار عمومی

  ریال۲۵۰,۰۰۰ ریال۱۷۵,۰۰۰

 • ایمنی و بهداشت کار عمومی
 • ایمولوژی پایه و بالینی
  ایمولوژی پایه و بالینی
  ایمولوژی پایه و بالینی

  ریال۲۵۰,۰۰۰ ریال۱۷۵,۰۰۰

 • ایمولوژی پایه و بالینی
 • بازاریابی بین الملل
  بازاریابی بین الملل
  بازاریابی بین الملل

  ریال۱۱۵,۰۰۰ ریال۸۰,۵۰۰

 • بازاریابی بین الملل
 • بازرگانی بین الملل( نظریه ها و کاربرد ها)
 • بایسته های حقوق اساسی
  بایسته های حقوق اساسی
  بایسته های حقوق اساسی

  ریال۱۵۰,۰۰۰ ریال۱۰۵,۰۰۰

 • بایسته های حقوق اساسی
 • برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها
  برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها
  برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها

  ریال۳۵۰,۰۰۰ ریال۲۴۵,۰۰۰

 • برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها
 • برنامه نویسی اندروید
  برنامه نویسی اندروید
  برنامه نویسی اندروید

  ریال۲۹۰,۰۰۰ ریال۲۰۳,۰۰۰

 • برنامه نویسی اندروید
 • تاریخ معماری جهان
  تاریخ معماری جهان
  تاریخ معماری جهان

  ریال۲۰۰,۰۰۰ ریال۱۴۰,۰۰۰

 • تاریخ معماری جهان
 • تجزیه و تحلیل مسائل ماشین های الکتریکی 1
 • تحقیق در عملیات1
  تحقیق در عملیات1
  تحقیق در عملیات1

  ریال۱۹۰,۰۰۰ ریال۱۳۳,۰۰۰

 • تحقیق در عملیات1
 • تحلیل اقتصادی پیشرفته
  تحلیل اقتصادی پیشرفته
  تحلیل اقتصادی پیشرفته

  ریال۳۰۰,۰۰۰ ریال۲۱۰,۰۰۰

 • تحلیل اقتصادی پیشرفته
 • تربیت بدنی عمومی
  تربیت بدنی عمومی
  تربیت بدنی عمومی

  ریال۷۰,۰۰۰ ریال۴۹,۰۰۰

 • تربیت بدنی عمومی
 • تشریح کامل مسائل مبانی نظری الکترومغناطیس ریتس و میلفورد
 • تشریح کامل مسائل معماری کامپیوتر
  تشریح کامل مسائل معماری کامپیوتر
  تشریح کامل مسائل معماری کامپیوتر

  ریال۱۰۰,۰۰۰ ریال۷۰,۰۰۰

 • تشریح کامل مسائل معماری کامپیوتر
 • تشریح کامل مکانیک تحلیلی (فولز و کیسیدی)
 • حرارت و ترمودینامیک
  حرارت و ترمودینامیک
  حرارت و ترمودینامیک

  ریال۱۳۵,۰۰۰ ریال۹۴,۵۰۰

 • حرارت و ترمودینامیک
 • حسابداری صنعتی 2
  حسابداری صنعتی 2
  حسابداری صنعتی 2

  ریال۲۰۰,۰۰۰ ریال۱۴۰,۰۰۰

 • حسابداری صنعتی 2
 • حسابداری صنعتی 2
  حسابداری صنعتی 2
  حسابداری صنعتی 2

  ریال۱۲۰,۰۰۰ ریال۸۴,۰۰۰

 • حسابداری صنعتی 2
 • حسابداری مدیریت
  حسابداری مدیریت
  حسابداری مدیریت

  ریال۱۱۰,۰۰۰ ریال۷۷,۰۰۰

 • حسابداری مدیریت
 • حسابداری میانه 2
  حسابداری میانه 2
  حسابداری میانه 2

  ریال۱۸۰,۰۰۰ ریال۱۲۶,۰۰۰

 • حسابداری میانه 2
 • حسابداری میانه(1)
  حسابداری میانه(1)
  حسابداری میانه(1)

  ریال۸۰,۰۰۰ ریال۵۶,۰۰۰

 • حسابداری میانه(1)
 • حقوق تجارت (شرکت های تجاری)(جلد اول)
  حقوق تجارت (شرکت های تجاری)(جلد اول)
  حقوق تجارت (شرکت های تجاری)(جلد اول)

  ریال۱۰۵,۰۰۰ ریال۷۳,۵۰۰

 • حقوق تجارت (شرکت های تجاری)(جلد اول)
 • حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)
 • حقوق جزای عمومی(جلد اول)
  حقوق جزای عمومی(جلد اول)
  حقوق جزای عمومی(جلد اول)

  ریال۱۷۰,۰۰۰ ریال۱۱۹,۰۰۰

 • حقوق جزای عمومی(جلد اول)
 • حقوق جزای عمومی(جلد دوم)
  حقوق جزای عمومی(جلد دوم)
  حقوق جزای عمومی(جلد دوم)

  ریال۱۰۰,۰۰۰ ریال۷۰,۰۰۰

 • حقوق جزای عمومی(جلد دوم)
 • حقوق جزای عمومی(جلد سوم)
  حقوق جزای عمومی(جلد سوم)
  حقوق جزای عمومی(جلد سوم)

  ریال۱۴۰,۰۰۰ ریال۹۸,۰۰۰

 • حقوق جزای عمومی(جلد سوم)
 • حقوق مدنی 6(عقود معین1)
  حقوق مدنی 6(عقود معین1)
  حقوق مدنی 6(عقود معین1)

  ریال۱۴۰,۰۰۰ ریال۹۸,۰۰۰

 • حقوق مدنی 6(عقود معین1)
 • راهنما و حل مسائل نظریه اساسی مدار ها و شبکه ها (جلد اول)
 • راهنمای مسائل پژوهش عملیاتی
  راهنمای مسائل پژوهش عملیاتی
  راهنمای مسائل پژوهش عملیاتی

  ریال۱۴۰,۰۰۰ ریال۹۸,۰۰۰

 • راهنمای مسائل پژوهش عملیاتی
 • راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه
  راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه
  راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه

  ریال۲۵۰,۰۰۰ ریال۱۷۵,۰۰۰

 • راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه
 • راهنمای حل محاسبات عددی
  راهنمای حل محاسبات عددی
  راهنمای حل محاسبات عددی

  ریال۱۸۰,۰۰۰ ریال۱۲۶,۰۰۰

 • راهنمای حل محاسبات عددی
 • راهنمای مسائل مکانیک سیالات(فصل های 1 تا 6)
 • رسم فنی و نقشه های صنعتی 1
  رسم فنی و نقشه های صنعتی 1
  رسم فنی و نقشه های صنعتی 1

  ریال۲۰۰,۰۰۰ ریال۱۴۰,۰۰۰

 • رسم فنی و نقشه های صنعتی 1
 • رهنمای مسائل مکانیک سیالات(فصل های 7 تا 12)
 • روش های ریاضی در فیزیک(جلد اول)
  روش های ریاضی در فیزیک(جلد اول)
  روش های ریاضی در فیزیک(جلد اول)

  ریال۲۲۴,۰۰۰ ریال۱۵۶,۸۰۰

 • روش های ریاضی در فیزیک(جلد اول)
 • ریاضی پیش دانشگاهی
  ریاضی پیش دانشگاهی
  ریاضی پیش دانشگاهی

  ریال۸۵,۰۰۰ ریال۵۹,۵۰۰

 • ریاضی پیش دانشگاهی
 • ریاضی مهندسی(جلد اول)
  ریاضی مهندسی(جلد اول)
  ریاضی مهندسی(جلد اول)

  ریال۱۹۰,۰۰۰ ریال۱۳۳,۰۰۰

 • ریاضی مهندسی(جلد اول)
 • ریاضیات وکاربرد ان در مدیریت(2)
  ریاضیات وکاربرد ان در مدیریت(2)
  ریاضیات وکاربرد ان در مدیریت(2)

  ریال۲۲۰,۰۰۰ ریال۱۵۴,۰۰۰

 • ریاضیات وکاربرد ان در مدیریت(2)
 • زیست شناسی عمومی
  زیست شناسی عمومی
  زیست شناسی عمومی

  ریال۶۵,۰۰۰ ریال۴۵,۵۰۰

 • زیست شناسی عمومی
 • برو بالا